fbpx

Het Bedrijf: 

Bumble Company BV (Bumble – Kids)
Rozenlaan 9, 2970 Schilde 
België 
Info@bumble-kids.com
Http://www.bumble-kids.com
BTW: BE0793880761
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: 0793880761


❀ Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

Bestellingen en betalingen
Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden: Bancontact, Visa/Mastercard,Paypal.
Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Bumble Kids gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren. 

Verzending
BeNeLux levering.
Verzendingen gebeuren via DPD  voor brievenbuspakjes en pakketten.
Vanaf een bestelling van 85€ zijn er geen verzendkosten naar België naar Nederland vanaf 100€.
Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd  wordt valt de retourkost van 4 euro ten laste van de klant. 

❀ Bumble kids kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via onze transportpartners.
Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. De levering zal plaatsvinden binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Moest het binnen die termijn niet lukken, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij anders afgesproken en of gecommuniceerd.


Recht om af te zien van de aankoop van de goederen.
Gelieve ons eerst via mail op de hoogte te brengen wanneer u een artikel wenst terug te sturen. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in oorspronkelijke staat met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bumble kids zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant zelf betaald heeft, tenzij de Klant instemt met een ander betaaldmiddel, zoals een giftcard. “Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.


Producten die verkocht worden met korting of uit the outlet kunnen niet teruggestuurd worden en worden niet terugbetaald


Klachten
Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren via mail voor meer info. Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen. Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Indien u iets terug wenst te sturen altijd deze verzenden met tracking om verstanden te vermijden. Terug sturen is op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.


Gepersonaliseerde en handgemaakte items kunnen NIET omgeruild worden.


Sale items, cadeaubonnen en outlet
Op artikelen die verkocht worden in onze outlet collectie of items die in sale zijn geen kortingscodes of extra acties mogelijk. Ook op cadeaubonnen kan geen korting gebruikt worden.
 
Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 14 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.
De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.
 
Prijswijzigingen
Wij dienen de adviesprijzen van de leveranciers te hanteren. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor eventuele prijsstijgingen door schommelingen in de markt.

.